Awantura o spadek

Spadki i rozprawy spadkowe, to bardzo często podejmowane przez prawników zlecenia. Spadek to oczywiście spore dobrodziejstwo dla potomka, jednak nie zawsze przedmiotem spadku są dobra materialne, nieruchomości bądź gotówka, czasem dziedziczymy po swoich przodkach ich zobowiązania finansowe. Co zrobić z takim fantem i jak zapatruje się na to nasze polskie prawo?

Spadek to nie zawsze błogosławieństwo

O ile w przypadku spadku, w którym krewny otrzymuje aktywa po zmarłym – nie ma żadnego problemu, bo zazwyczaj spadkobiercy chętnie przyjmują zarówno pieniądze jak i nieruchomości po rodzicach czy dziadkach. Sytuacja przedstawia się zdecydowanie gorzej w przypadku, gdy spadek oznacza także długi. Wtedy zazwyczaj przypominamy sobie o tym, że oprócz przyjęcia spadku wprost mamy także inne możliwości, jak na przykład przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz jego odrzucenie. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy musimy się spieszyć – oświadczenie o niej musimy złożyć do pół roku od momentu, gdy dowiemy się, że jesteśmy spadkobiercami.

Przyjąć czy odrzucić?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w momencie, kiedy w jego skład oprócz aktywów (pieniędzy, nieruchomości) wchodzą także pasywa, czyli długi, oznacza dla spadkobiercy ograniczoną odpowiedzialność za te długi. Jeżeli zadłużenie przekracza wartość majątku, spadkobierca jest zobowiązany jedynie do spłaty ilości zadłużenia odpowiadającej wartości dziedziczonego majątku. W praktyce oznacza to, że nie otrzyma z tego majątku ani grosza. O wiele korzystniejszy scenariusz ma miejsce wtedy, kiedy zadłużenie nie sięga wartości dziedziczonego majątku. Wtedy to, po spłacie zobowiązań zmarłego, możemy cieszyć się nieco okrojonym, ale nadal mile widzianym przypływem gotówki. Możliwość przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest bez wątpienia ukłonem w stronę spadkobierców, których nie czyni się współodpowiedzialnymi za długi zmarłego, o których niejednokrotnie nie mieli pojęcia.

Odrzucenie spadku oznacza, że spadkobierca nie dziedziczy nic po zmarłym, ale także i nie odpowiada za jego zobowiązania finansowe. Poniekąd efekt przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (w przypadku gdy pasywa są wyższe od aktywów) i odrzucenia spadku są podobne, bo spadkobierca nie otrzymuje nic. Jednak odrzucenie przez niego spadku nie zakończy procedury – sąd będzie poszukiwał kolejnych spadkobierców. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest natomiast gwarancją, że procedura spadkowa zostanie zakończona. Korzyści tego rozwiązania są zatem globalne, ale wymagają poświęcenia czasu i energii jednego spadkobiercy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *