Zasady działania systemy prawnego w Polsce

W Polsce system prawny jest bardzo klarowny i przejrzysty. Korzystamy z prawa stanowionego więc dokładnie wiemy jakie wykroczenia i przestępstwa są karane oraz w jakim zakresie. Możemy spotkać się z karą finansową, pracami społecznymi, ograniczeniem wolności, jak również pozbawieniem wolności. Każda z kar jest dokładnie określona w kodeksach i dzięki temu wiemy, że za daną zbrodnie możemy dostać tyle a tyle lat więzienia. Jest to duża różnica do prawa tzw. precedensowego, gdzie nie ma określonych widełki kary, co daje ogromne pole do nadużywania władzy sądowniczej i wymierzanie irracjonalnych kar np. pozbawienia wolności na setki lat. Pod tym względem polskie prawo jest znacznie lepsze, bardziej klarowne i przede wszystkim znacznie sprawiedliwsze. Minimalizuje ryzyku uprzedzeń sędziego do osoby oskarżonej oraz zapobiega karaniu osób niewinnych. Oczywiście takie rzeczy również się zdarzają, ale odsetek jest zdecydowanie mniejszy niż w innych krajach. Warto jest o takich rzeczach wiedzieć, bo nie w każdym państwie spotkamy się z podobnymi zasadami.

Obrona w sądzie

W Polsce każda osoba ma prawo do tego, aby obronić się przed zarzutami. W tym celu może zdecydować się na pomoc ze strony adwokata. Prawnik jest w stanie reprezentować swoich klientów w sądzie. Odbywa się to na rożne sposoby, najczęściej poprzez wypracowanie linii obrony, powołaniu odpowiednich świadków, jak również przedstawieniu i udowodnieniu, że dana osoba posiada alibi. Jeżeli sytuacja jest klarowna i są oczywiste dowody tego, że osoba oskarżona dopuściła się przestępstwa to wtedy intencją adwokata jest ustalenie możliwie jak najniższego wyroku. Dąży się do tego, aby wyrok zapadł w zawieszeniu. Oznacza to, że taka osoba jest winna popełnionego czynu, ale nie trafia ona do więzienia. Jeżeli natomiast w czasie zawieszenia dojdzie do kolejnego przestępstwa to wtedy wyrok zostanie wyegzekwowany. Oczywiście zostanie on powiększony o to przestępstwo, którego taka osoba dopuściła się po raz drugi.

Budynek sądu (sxc.hu)
Budynek sądu (sxc.hu)

Przestępstwo a wyrok

Taki wyrok jest ogłaszany niemal wyłącznie w przypadku osób, które nie były nigdy wcześniej notowane, a popełnione przez nie przestępstwo nie jest szczególnie wysokiego kalibru. Za zabójstwo, rozbój czy też inne poważne przestępstwa odbywa się wyrok w normalnym trybie, pozostawiając takie osoby zupełnie odizolowany od reszty społeczeństwa. Najwyższym wymiarem kary w Polsce jest dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Nie jest to najsurowsza kara z jaką można się spotkać na świecie. W niektórych miejscach dalej obowiązuje kara śmierci – na szczęście odchodzi się od takiego sposobu wymierzania kary. Najbardziej kontrowersyjne są sytuacje, w których wina danej osoby jest podawana pod wątpliwość. W takim przypadku ludzie mają słuszne obawy, że skazana została osoba, która jest niewinna. Niestety w takim przypadku nie ma możliwości ponownego zbadania okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *