Oferta

Audyty dostępności

W Fundacji Sensor na co dzień zajmujemy się promowaniem dostępności wszelakiej, dającej osobom z niepełnosprawnościami swobodę poruszania się, wykonywania pracy, korzystania z usług czy rozrywki – słowem – wolność.

Pobierz ->  przykladowa-oferta-propozycja-audytu-Fundacja-Sensor-i-Fundacja-Imago

Dostępność architektoniczna, komunikacyjna i cyfrowa

Nasza oferta audytów dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej to kompleksowe usługi obejmujące zarówno dostępność architektoniczną budynków, czytelność i dostosowanie kodów komunikacyjnych oraz stosowanego języka, a także odbiór treści cyfrowych.

Indywidualne podejście

Konkretny zakres realizowanego audytu jest zawsze indywidualnie ustalany z Klientem. Po przeprowadzonym badaniu sporządzamy kompleksowy raport, obejmujący zarówno opis stanu istniejącego, jak i rekomendacje w perspektywie krótko- i długoterminowej – konieczne i możliwe do zastosowania.

W ramach współpracy nasi eksperci mogą zaproponować również wdrożenie bieżących usprawnień lub realizację projektów adaptacyjnych, które okażą się konieczne na etapie przeprowadzania audytu.

 

 

Certyfikacja

Jeśli badanie przyniesie wynik pozytywny – jest to podstawa do otrzymania Certyfikatu Dostępności. Certyfikat opisuje szczegółowo poziom dostępności (w poszczególnych aspektach) danego obiektu/podmiotu. Certyfikacja dostępności realizowana jest w trzech etapach:

  1. Audyt dostępności w wybranych aspektach
  2. Raport z badania i rekomendacje
  3. Wręczenie Certyfikatu Dostępności