Oferta

Rehabilitacja

W naszym zespole mamy doświadczonych praktyków w dziedzinie rehabilitacji, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Poznajcie w jaki sposób możemy Wam pomóc.

 

Pakiet rehabilitacyjny “Moja Samodzielność”

Przeznaczony dla dwóch grup:

 1. osoby poruszające się na wózkach
 2. osoby ociemniałe 

Na pakiet “Moja Samodzielność” składa się:

 • konsultacja, czyli rozmowa z pacjentem oraz opiekunem ustalająca cel terapii rozłożonej na minimum 6 cyklów zajęciowych
 • otoczenie, czyli analiza możliwych aktywności przy wykorzystaniu elementów otoczenia
 • możliwości, czyli identyfikacja zaplecza nadającego się do wykorzystania w procesie rehabilitacji i po niej
 • codzienność, czyli testowanie własnych możliwości, np. ubieranie i rozbieranie się, poruszanie się wśród różnych elementów architektonicznych
 • samodzielność, czyli trening tego, co już umiem i co zamierzam potrafić
 • droga, czyli przygotowanie się do wyjścia z domu
 • funkcjonowanie, czyli prezentacja zdobytych możliwości oraz ich regularne stosowanie.

W wariancie dla wózkersów rehabilitacja może mieć formę pojedynczych zajęć oraz turnusów 10-dniowych. Możliwe są zajęcia grupowe (do 3 osób). 

W wariancie dla osób po utracie wzroku realizujemy zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe.

Terapia w podwieszeniu/odciążeniu ”Levitas PRO”

Rehabilitacja metodą “Levitas PRO” opiera się o system 2 wózków wzdłużnych i 2 poprzecznych oraz opcję wychylenia ramienia. Ten zaawansowany sprzęt do ćwiczeń wyposażony jest w 12 punktów podwieszenia u góry, 6 po bokach (z możliwością zmiany wysokości) oraz dodatkowo u dołu w wiele małych, pojedynczych punktów do zamocowania linek i karabinków – po obu stronach podstawy.

Wózki poruszają się na wysokiej jakości łożyskach, co zapewnia bardzo płynny ruch i umożliwia wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem całej długości prowadnic i wzbogacanie tym samym terapii na urządzeniu. Dzięki wykorzystaniu mnogości punktów do podwieszania akcesoriów oraz wychylanego ramienia, zakres terapii jest szerszy niż na innych podobnych konstrukcjach dostępnych na rynku.

Czym wyróżnia się stosowana przez nas metoda?

 • całkowita eliminacja kompresji w stawach;
 • lokalizowanie zaburzeń balansu mięśniowego;
 • możliwość wykonania zabiegów trakcji;
 • pełna stabilizacja pacjenta w czasie ćwiczeń;
 • precyzyjne podwieszenie pacjenta;
 • bardzo wysoka stabilność konstrukcji;
 • możliwość bardzo szybkiej zmiany ułożeń.

 

Elektrostymulacja “Stimullate DEN2X”

Rehabilitacja z wykorzystaniem kompaktowego, wysokowydajnego, dwukanałowego urządzenia do elektroterapii “Stimulette DEN2X” została opracowana w Austrii do stosowania wyłącznie do stymulacji odnerwionych mięśni.

Metodę tą polecamy szczególnie dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego ze zmianami stożkowo-ogonowymi, a w konsekwencji odnerwieniem kończyn dolnych. Ponad 20-letnie badania wykazały, że elektrostymulacja odnerwionego mięśnia jest skuteczną terapią, która skutkuje ratunkiem masy mięśniowej i przywróceniem kurczliwości tężcowej – nawet po wielu latach odnerwienia.

Dlaczego warto zastosować leczenie przy pomocy urządzenia DEN2X?

 • Uraz rdzenia kręgowego powoduje zanik mięśni i utratę ich funkcji. Jest to szczególnie poważna sytuacja, gdy uraz rdzenia kręgowego jest na poziomie, który powoduje uszkodzenie dolnych neuronów ruchowych. Kilka lat po kontuzji znaczna część poprzedniej tkanki mięśniowej zostaje zastąpiona przez tłuszcz i tkankę łączną. W tym miejscu mogą wystąpić wtórne problemy, takie jak odleżyny, zaburzenia gojenia się ran i osteoporoza.
 • Tak zwane odnerwione mięśnie będą podlegać postępującym zmianom, które stopniowo przekształcają je w tkankę niezdolną do pobudzenia przez normalne protokoły FES (funkcjonalna stymulacja elektryczna).

 • Odnerwienie uniemożliwia wykonywanie niektórych czynności, takim jak jazda na rowerze FES lub stanie z asystą FES, które mogą pomóc w zapewnieniu ogólnej sprawności i długoterminowego dobrego samopoczucia. Ćwiczenia fizyczne są dobre dla długoterminowego zdrowia, a zaangażowanie nóg jest bardzo ważne dla promowania zdrowego krążenia.

 • Stimulette DEN2X został specjalnie zaprojektowany w celu przywrócenia całkowicie lub częściowo odnerwionych mięśni.
 • Energia dostarczana do mięśni ma stosunkowo dużą energię i długotrwałe impulsy. Jest to wystarczające, aby bezpośrednio wywołać skurcz odnerwionych mięśni (pozbawionych zakończeń nerwowych).