Relacja ze spaceru po Przedmieściu Świdnickim + Podcast

Relacja ze spaceru po Przedmieściu Świdnickim + Podcast

Wspominamy audyt/spacer z Przedmieścia Świdnickiego! Razem z Radą Osiedla Przedmieście Świdnickie, Para-NORMAL Activity, Magdą Orłoś, Wrocławskim Stowarzyszeniem Głuchych „Nadzieja odkrywaliśmy to osiedle na nowo -z poziomu wózka inwalidzkiego, z białą laską. Wszystko po to, by tworzyć osiedle przyjazne dla każdego mieszkańca i lepiej zrozumieć sąsiada.

Przez kilka godzin w przyjaznej atmosferze edukowaliśmy się o różnych niepełnosprawnościach, ponieważ projekt ma na celu zaangażować mieszkańców do współdziałania lokalnego oraz uwrażliwić na potrzeby innych osób.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z tego wydarzenia:

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl I www.mops.wroclaw.pl I Wrocław Bez Barier

Organizatorzy:

Fundacja SENSoR

Para-NORMAL Activity

Osiedla dla Wrocławia

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja”

Partnerzy:

Rada Osiedla Przedmieście Świdnickie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Wrocław rozmawia

Movello