Czynnie wspierają nas

Partnerzy

Wielki szacun za Wasze zaangażowanie! Dziękujemy!

Partner i Sponsor wielu inicjatyw, dzięki którym powstała Fundacja Sensor, łączy nas jakość najlepszych produktów i profilaktyka sprawnego stylu życia.

Partner i Sponsor Strategiczny akcji Maseczki Mocy, łączymy działania dotyczące Antyoksydacji oraz Promocji Zdrowia. Polecamy zdrowy Sok Winogrono Mołdawskie.

Partner Strategiczny z którym przenikamy w walce o zdrowie i samodzielność poprzez edukacyjne Eventy i szkolenia z samobadania, dotyczące środowiska onkologicznego.

Partner Strategiczny - łączymy wiedzę i doświadczenie w rehabilitacji, uzupełniamy się na wielu płaszczyznach tworząc Ekonomię Społeczną.

Partner i Sponsor Strategiczny z Głogowa, wspieramy kursantów (z dysfunkcjami) na kat. B. w teorii i praktyce. Dobrzy przykład CSR.

Partner Strategiczny, współpracujemy przy dystrybucji produktów krótkoterminowych, pomagamy przy zbiórkach pomocowych i świątecznych oraz ich dostarczaniu.

Partner, stała współpraca z Radą przekłada się na wzrost świadomości w społeczności lokalnej, pomagamy w opiniowaniu, strategii rozwoju, budowy dostępnego osiedla.

Partner, Opiekun i Sponsor, który umożliwił rozwój nieformalnej Grupy ONiSPRAWNI, z której inicjatywy powstała Placówka Sensor Zachodnia 1, obecnie Fundacja Sensor.

Partner Miejski, stała współpraca przy uświadamianiu społeczności i wdrażaniu rozwiązań, wspólne projekty przekładają się na Sukces Niwelowania Stereotypów.

Partner i Sponsor wielu aktywności, od 2016 roku sukcesywnie wspiera nas swoimi produktami oraz projektami. Wespół przełamaliśmy wiele Barier dostępności cyfrowej.

Zostań Partnerem lub Sponsorem